Inzegening van het altaar van de armen op Werelddag van de armen

18 november 2018

Op de voorlaatste zondag van het liturgische jaar, door paus Franciscus uitgeroepen tot Werelddag van de armen, is in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam een altaar van de armen ingezegend. 

Op deze dag wordt heel de kerk opgeroepen om de verrezen Heer te ontmoeten in elke medemens die in nood verkeert en die een appel doet op onze liefde. ‘Wat je voor de minste van mijn broers en zussen hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan’, antwoordt de Heer, als Hem gevraagd wordt: ‘Maar wanneer hebben wij U dan ontmoet?’ (Mt 25, 37-40)

Het altaar van de armen is een plek waar allen mogen komen om te bidden en om bij de Heer te komen. Er hangt ook een beeld van Jezus, zonder armen. Die armen heeft Hij altijd uitgestrekt naar alle armen die Hij ontmoette en die Hij nooit zomaar voorbijliep zonder te helpen en te troosten. Wij worden hier uitgenodigd om zijn armen te zijn en om de armen bij Hem te brengen.

De armen zijn hier zelf vertegenwoordigd in het boek met de arme vrienden die gestorven zijn, in de kaars van pater Frans van der Lugt, die zijn leven heeft gegeven om de christenen en moslims in Homs, Syrië nabij te blijven en in de kruisen uit alle hoeken van de wereld. Zo is er een rozenkrans van één van de vluchtelingen die haar ‘heel de tocht vanuit de oorlog in Syrië tot hiertoe heeft beschermd’.