Boekpresentatie Andrea Riccardi: het Gebed, het Woord, het Gelaat

Datum: 25 oktober 2021 om 19:30u

De Nederlandse vertaling van het nieuwe boek van Andrea Riccardi Het Gebed, het Woord, het Gelaat wordt op maandag 25 oktober om 19.30 uur gepresenteerd in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205 te Amsterdam.

In Het Gebed, het Woord, het Gelaat laat Andrea Riccardi zien, hoe bidden en lezen in het Woord van God van betekenis is voor de wereld vandaag, wanneer je begint bij het perspectief van de armste en meest gekwetste mensen. Hij put daarbij ook uit zijn eigen rijke ervaringen van de ontmoeting met de armen en de zoektocht naar vrede.

Wat betekent het om te bidden als je geconfronteerd wordt met de afgrond van kwaad en pijn?
Hoe kan de hedendaagse mens de ‘stilte van God’ verdragen?

In zijn boek gaat Andrea Riccardi op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen die het menselijk bestaan raken, beginnend bij de Bijbel, de kerkvaders en de oosterse iconografie. Een boek om de ware betekenis van gebed te herontdekken.

Tijdens de presentatie houden broeder Thijs Ketelaars, abt van de Abdij van Egmond, de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts en Rik Hoet, professor in de Bijbelse theologie en rector van de Mozes en Aäronkerk een inleiding. Na afloop is er gelegenheid tot gesprek en kan het boek worden aangeschaft.

Aanmelding via info@santegidio.nl

Andrea Riccardi, Het Gebed, het Woord, het Gelaat
Uitgeverij Averbode (2021)
ISBN 9789031701629

Andrea Riccardi is de stichter van de Gemeenschap van Sant’Egidio die zich door gebed en concrete actie inzet voor vrede en de vriendschap met wie arm en kwetsbaar is, en wordt wereldwijd beschouwd als een van de meest gezagvolle katholieke leken. Als hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis is hij gespecialiseerd in de geschiedenis van de Kerk in de moderne en hedendaagse tijd. Vele universiteiten verleenden hem een eredoctoraat vanwege zijn inzet voor vrede en dialoog. In 2009 ontving hij de prestigieuze Karelsprijs. Professor Riccardi schreef talloze boeken. Zijn boek Het Gebed, het Woord, het Gelaat biedt ook voor mensen die daar minder vertrouwd mee zijn een inspirerend perspectief om de betekenis van bidden en lezen in de Bijbel te begrijpen.

Galerij: