Mgr. Audo uit Aleppo over Syrië als spiegel van menselijkheid

22 februari 2019

Amsterdam – 22 februari 2019

Vandaag bracht mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo in Syrië, een bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam. Mgr. Audo hield een lezing over de situatie van de kerk in Syrië tijdens de oorlog en de hoop op vrede. Na afloop van de lezing nam hij deel aan het gebed voor de vrede van Sant’Egidio, waarin gebeden werd voor alle landen waar oorlog is.

In zijn lezing stond mgr. Audo stil bij de vele slachtoffers van de oorlog (hij noemde onder meer de in Homs vermoorde Nederlandse pater Frans van der Lugt en zijn ontvoerde collega-bisschoppen van Aleppo) en ging hij in op de oorzaken van de oorlog, zowel op lokaal, regionaal als internationaal niveau. Ook sprak hij over liefdadigheid en hulp als enige weg naar hoop en meer openheid. Christenen zijn zich meer bewust van de betekenis van hun aanwezigheid in het land en vinden nieuwe moed om moslims gelijkwaardig tegemoet te treden. En ook veel moslims hebben een ander beeld gekregen van de christenen, bijvoorbeeld wanneer zij door christelijke hulporganisaties geholpen werden.

De toekomst van Syrië en van de christenen in Syrië hangt volgens de bisschop van Aleppo af van het antwoord dat de wereld geeft op de situatie in het geteisterde land. Hij citeerde paus Franciscus, die meermaals gesproken heeft over de oorlog in Syrië als een wereldoorlog op het grondgebied van één natie. De bisschop wees op het gevaar van het beeld van de oorlog in Syrië als een zuiver religieus gemotiveerde oorlog. In plaats van in die verleiding te vallen, moeten steeds weer situaties en kansen gecreëerd worden voor dialoog en vrede. In de eerste plaats door als christenen samen, in oecumenische dialoog, het goede nieuws te verkondigen: “ook jij bent Gods welbeminde zoon of dochter.” En in de tweede plaats door met moslims te zoeken naar wegen om samen burgers te worden van één land. Hij haalde een treffend voorbeeld aan van een moslimman die, wachtend op een voedselpakket van de Caritas, de bisschop zag langslopen en uitriep: “Nu weten we wie de christenen zijn. Ze zijn puur goud, niet nep!”

Tot slot benadrukte de bisschop het belang van de familie. In Syrië vormt de familie de kern van het sociale weefsel in de samenleving. Dat is een waarde van diepe betekenis die het land niet mag opgeven. De familie vormt in het land (en ver daarbuiten met familieleden in de diaspora) een structuur van solidariteit die hoop biedt voor de toekomst. Het familiale weefsel moet versterkt worden, zodat jonge mensen weer een thuis kunnen creëren en zo kunnen bijdragen aan de opbouw van de sociale structuur van het verscheurde land.

Volledige tekst lezing (in het Engels)

Vertaling lezing in het Nederlands

Na de lezing bleven vele aanwezigen om deel te nemen aan het gebed van de vrede, dat Sant’Egidio in alle gemeenschappen wereldwijd maandelijks bidt en waarin vandaag in het bijzonder werd gebeden voor vrede in Syrië. Tevens was er gelegenheid voor Syriërs uit Nederland en België om de bisschop uit Aleppo persoonlijk te groeten.