Mozes en Aaronkerk gewijd

29 september 2014

Op zondag 28 september werd de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam officieel toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. Het gebouw, dat al decennialang niet meer als kerk in gebruik was, werd plechtig heringewijd door Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, in een pontificale eucharistieviering met andere bisschoppen en tal van priesters. De viering werd bijgewoond door meer dan 400 gelovigen.

De Gemeenschap van Amsterdam zal vanaf 12 oktober wekelijks de eucharistie in de Mozes en Aaron vieren op zondag.
Het avondgebed van de gemeenschap vindt op dinsdag- en vrijdagavond om 20.00 u in dezelfde kerk plaats.
Eucharistie en gebed staan open voor alle belangstellenden.

In het aanpalende Huis van Sant’Egidio (voorheen Mozeshuis, Waterlooplein 205) zal de Gemeenschap haar diensten aan de armen en haar secretariaat onderbrengen.

De Gemeenschap van Sant’Egidio dankt de bisschoppen van Haarlem-Amsterdam voor het geschonken vertrouwen en alle vrienden en sympathisanten voor hun hulp en ondersteuning. Bijzondere dank aan allen die geholpen hebben om het oorspronkelijke kerkinterieur opnieuw samen te stellen.

IMG_7426 IMG_7471 IMG_7477 IMG_7502 IMG_7511 IMG_7516 IMG_7535 IMG_7549 IMG_7553 IMG_7557 IMG_7559 IMG_7562 IMG_7564 IMG_7566 IMG_7573