Mozes en Aäronkerk in de steigers

22 maart 2022

De Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein in Amsterdam wordt in oude luister hersteld. De omvangrijke onderhoudswerkzaamheden vinden plaats nadat het Waterlooplein is gerenoveerd. De nieuwe indeling van het plein biedt een nog mooier zicht op de neoclassicistische monumentale kerk met zijn fraaie ionische zuilen en tempelportiek en de kenmerkende torens.

De werkzaamheden bestaan behalve uit schilderwerk onder meer uit houtrotherstel in de houten torens, herstel aan goten en daken en het herstel van het markante Christusbeeld dat zich aan de voorgevel zegenend uitstrekt over Amsterdam. Ook zal het na afloop van de werkzaamheden weer mogelijk zijn de klok in de toren te laten klinken. De klok werd om veiligheidsredenen al enige tijd niet meer geluid.

 

De onderhoudswerkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland en bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI Fundatie, Dioraphte, het Cor van Zadelhoff Fonds, het Dinamo Fonds, de Gravin van Bylandt Stichting, het Hendrik Mullerfonds en de Stichting Behoud Kerkelijke Monumenten.

Galerij