Oecumenische wake voor Martelaren met mgr. Joris Vercammen

14 maart 2019

Voor de negende keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op maandag in de Goede Week (15 april 2019) in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Emma├á┬╝sparochie) de oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. Daarin worden christenen herdacht die het afgelopen jaar werden omgebracht vanwege hun geloof.

Voorganger bij deze viering is de Utrechtse aartsbisschop van de Oudkatholieke kerk mgr. J. Vercammen. Hij wordt geflankeerd door de aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Mor Polycarpus;  de aartsbisschop van de Russisch-Orthodoxe kerk, mgr.  Elisey; de Roomskatholieke hulpbisschop van Utrecht, mgr. Woorts en vertegenwoordigers van onder andere de Protestantse Kerk Nederland.

Per land worden tijdens deze herdenkingswake de namen genoemd van de mensen die in de afgelopen periode hun leven hebben gegeven omwille van het Evangelie. 

Impressie van het gebed in 2018 (fotograaf: Roelof Rump):