Oost en West. Dialoog tussen beschavingen. Internationale Conferentie

26 mei 2016

24 mei 2016 | PARIJS, FRANKRIJK

Internationale Conferentie: Oost en West, dialoog tussen beschavingen
Met de tussenkomst van de Groot Imam van Al Azhar, Mhammad Al-Tayyeb en Andrea Riccardi.
Hotel de Ville

Op 24 mei 2016 vond in Parijs de tweede internationale conferentie “Oost en West. Dialoog tussen beschavingen” plaats. Het is de tweede Europese etappe na de historische ontmoeting in Firenze in juni 2015 die het centrum vormde van het eerste officiële bezoek aan Europa van de Groot Imam van al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb. De ontmoeting gaat niet over de dialoog tussen islam en het westen, maar wil een antwoord bieden op de vraag die hoe langer hoe meer opstijgt uit het Midden-Oosten: een nieuwe bladzijde schrijven in de geschiedenis van de verhouding tussen twee grote beschavingen. De ontmoeting vindt plaats op initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio, in samenwerking met het prestigieuze islamitische instituut Al Azhar, het meer dan duizend jaar oude centrum voor theologische studies in de islam, een de Muslim Council of Elders. De Groot Imam van al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, die de hoogste autoriteit is van de soennitische islam, opende de conferentie.

De Gemeenschap van Sant’Egidio werkt sinds vele jaren aan de bevordering van de ontmoeting en de wederzijdse kennis tussen culturen en godsdiensten. Deze inzet wordt met vastberadenheid voortgezet , vooral in deze complexe fase van de mensheid, waarin men op zoek gaat naar ruimte voor een nieuwe manier van samenleven tussen beschavingen. De nasleep van onopgeloste oorlogen, de toenemende migratie met de aanwezigheid van nieuwe Europese burgers die vaak van veraf komen, en de gewelddadige veranderingen die plaatsvinden in de maatschappijen in het Midden Oosten – om er slechts enkele te noemen – stellen ons op dringende wijze voor de vraag hoe een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen komende van verschillende geschiedenissen. Anderzijds roepen de kleiner wordende geografische en culturele afstanden onder de volkeren de dringende vraag op naar een een reflectie over de essentie en over het statuut van “de ander” in elke beschaving.

De ontmoeting van Firenze was het begin van een nieuwe fase in de verhouding tussen Oost en West, en oversteeg de berusting die voortkomt uit angst en onwetendheid. Het treffen in Parijs zette de reflectie voort en verruimde die met de vraag hoe met nieuwe categorieën te leven in een nieuwe wereld, zowel in het Oosten als in het Westen.