Oproep Andrea Riccardi oecumenische synode van Europese christenen

28 april 2016

Geen muren bouwen, de vluchtelingen ontvangen is onze plicht.

De stichter van Sant’Egidio, Andrea Riccardi, doet een oproep voor een oecumenische synode van Europese christenen: De kerken kunnen niet langer gevangen blijven in een institutionele logica, of in de logica van de eigen nationale politiek. Geen muren bouwen, de vluchtelingen ontvangen is onze plicht. 

De stichter van de Gemeenschap van Sant’Egidio, Andrea Riccardi, onderschrijft de krachtige boodschap van het bezoek van paus Franciscus, de patriarch van Constantinopel, en de aartsbisschop van Athene aan Lesbos: de noodzaak om wie aanklopt aan de deuren van Europa te verwelkomen.  Riccardi lanceert in een column in het Italiaanse weekblad Famiglia Cristiana het idee van een oecumenische synode van Europese christenen over het vluchtelingenvraagstuk: “De Europese kerken mogen geen gevangenen blijven van de institutionele logica of de logica van de eigen nationale politiek, zonder een visie voor de toekomst. Ik vraag me af of dit niet het moment is voor een convocatie van de Europese christenen, in een oecumenische synode, om na te denken over het grote vraagstuk van de vluchtelingen en over Europa.”

Voor Riccardi, verwijzend naar de woorden van paus Franciscus tegen het oprichten van muren, is het verwelkomen van migranten ‘een plicht’, maar ook een ‘gave’ voor het met een demografische crisis worstelende Europa.