Paasbloemen voor de ouderen in Utrecht

15 april 2020

Ook in Utrecht laat de Gemeenschap van Sant’Egidio de ouderen niet in de steek. Sant’Egidio bezoekt wekelijks Utrechtse ouderen in een woonzorgcentrum. Nu dat niet meer mogelijk is, worden er over en weer kaarten en brieven geschreven en is er contact per e-mail. Met Pasen kregen deze oudere vrienden een bloemengroet, om hen te laten weten dat we hen missen en hopen hen snel weer te kunnen ontmoeten.