Peace is the Future | Antwerpen 7-9 september 2014

29 juni 2014

De Gemeenschap van Sant’Egidio

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekenbeweging erkend door de katholieke kerk. Zij zet zich in voor armen, daklozen, ouderen, kinderen, migranten, gevangenen en mensen met een beperking. Sant’Egidio zet zich bovendien in voor de dialoog tussen mensen van verschillende geloofsovertuigingen, zowel lokaal als globaal. Bekend zijn haar verzoeningsinitiatieven in landen die door oorlog en conflict worden getroffen zoals Burundi, Mozambique, Guatemala, Ivoorkust en de Balkan.

De keuze voor Antwerpen

België wordt het gastland in 2014 wegens zijn cruciale rol in de Eerste Wereldoorlog, waarvan het begin honderd jaar geleden overal wordt herdacht. De keuze viel op de havenstad Antwerpen, gezien de internationale en multireligieuze uitstraling van de stad. De bisschop van Antwerpen en de burgerlijke overheden van de stad en het land verlenen hun medewerking aan het evenement.

De Geest van Assisi

De vredesontmoeting vindt plaats in de geest van de historische ontmoeting van religieuze leiders die plaatsvond op 27 oktober 1986 in het Italiaanse Assisi, op uitnodiging van paus Johannes Paulus II.

Sindsdien organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio jaarlijks een internationale bijeenkomst in de ‘Geest van Assisi’: het gaat niet om theologische of academische debatten, maar om vriendschappe- lijke ontmoetingen waarbij conflicten, pijnpunten en uitdagingen van onze tijd worden besproken. De cultuur van respect en ontmoeting leidt tot concrete projecten voor vrede, verzoening en rechtvaardigheid.

De ontmoeting vindt jaarlijks plaats in een andere stad van Europa of de wereld (2013: Rome; 2012: Sarajevo; 2011: Mà¼nchen; 2010: Cyprus). Het is de eerste maal dat deze ontmoeting in Antwerpen plaatsvindt.