Voltooid leven? Zoek ouderen op

Zo’n tienduizend 55-plussers in Nederland die niet ernstig ziek zijn, wensen (hulp bij) levensbeëindiging (Trouw, 31 januari). Van de 21.000 ondervraagden hebben 36 die wens, 10 van hen al hun hele leven. Het beeld van een grote groep voor wie het genoeg is, zoals in het debat over voltooid leven vaak wordt geschetst, komt dus niet naar voren. De ervaring van de Gemeenschap van Sant’Egidio, die op vele plaatsen in de wereld ouderen thuis opzoekt en in Europese steden kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen heeft, is dat ouderen weer zin en perspectief ervaren wanneer zij zich opgenomen voelen door de samenleving. Eenzaamheid en het gevoel anderen tot last te zijn, kunnen verdwijnen wanneer ouderen worden opgezocht door anderen, zeker wanneer ouderen voor jongeren of nieuwkomers betekenisvolle vrienden worden.

Corine van der Loos – Gemeenschap van Sant’Egidio Amsterdam