Sant’Egidio sluit zich aan bij de Dag van Vasten en Gebed voor Congo en Zuid-Soedan

21 februari 2018

Avondgebed op 23 februari om 20.00 uur in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam
Aanwezigheid van de Gemeenschap van Sant’Egidio in de twee landen

Paus Franciscus heeft op vrijdag 23 februari een Dag van Vasten en Gebed voor de Vrede ingesteld, in het bijzonder voor mensen in de Democratische Republiek Congo en in Zuid-Soedan. De Gemeenschap van Sant’Egidio sluit zich hierbij aan met een avondgebed dat wordt gehouden om 20.00 uur in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Tegelijkertijd worden gebedswakes gehouden in vele steden waar Sant’Egidio aanwezig is.

De twee Afrikaanse landen waarvoor de paus heeft gevraagd te bidden en te vasten, worden gedomineerd door te veel geweld, armoede en politieke en etnische verdeeldheid. Deze landen moeten opnieuw in het centrum van de aandacht komen van de internationale gemeenschap en van iedereen die gelooft in de noodzaak en urgentie van het opbouwen van vrede.

De situatie van de Zuid-Soedanese vluchtelingen is ernstig. Miljoenen mensen moesten hun huis verlaten als gevolg van de burgeroorlog. Zij leven in vluchtelingenkampen in Oeganda, Ethiopië en Kenia. In Nyumanzi, in het noorden van Oeganda, heeft de Gemeenschap van Sant’Egidio in 2014 de School van Vrede geopend, waar sindsdien onderwijs wordt geboden aan duizenden kinderen en een honderdtal vrouwen. Ook biedt de school werkgelegenheid aan veel Zuid-Soedanese vluchtelingen die và³à³r de oorlog leraar waren. Naast het basisonderwijs is vredeseducatie een fundamenteel aspect van de School van Vrede.

Opening van het DREAM centrum in Kinshasa, Congo

De Democratische Republiek Congo, een land dat rijk is aan grondstoffen, wordt geteisterd door conflicten en onrecht. Dit treft vooral de zwakste bevolkingsgroepen, zoals kinderen en ouderen. Het democratisch proces loopt er gevaar. Sant’Egidio is zowel in de hoofdstad als in steden in het binnenland aanwezig. Sinds vele jaren zijn er Scholen van Vrede voor kansarme kinderen in de buitenwijken, met speciale aandacht voor de moeilijke levensomstandigheden van straatkinderen, voor wie er projecten zijn gestart van sociale re-integratie. Voor mensen met aids, die de ziekte nog steeds als een stigma ervaren, is in Congo het DREAM programma voor de preventie en behandeling van de ziekte actief. Dat programma heeft in elf Afrikaanse landen de geboorte van meer dan honderdduizend gezonde kinderen van seropositieve moeders mogelijk gemaakt.