Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk

In 2014 werd de Mozes en Aäronkerk toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. Gezien de omvangrijke onderhoudsopgave van dit monumentale gebouw, werd eind 2020 besloten tot de oprichting van een zelfstandige stichting die fondsen werft voor de instandhouding van het kerkgebouw, los van de activiteiten van Sant’Egidio.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en verkrijgen van financiële bijdragen ter aanwending voor onderhoud en instandhouding van de monumentale Mozes en Aäronkerk te Amsterdam, met inbegrip van de daarin aanwezige inventaris alsmede het Adema-Philbert orgel.
De bijeengebrachte financiële middelen worden (na aftrek van beheerkosten) door de stichting aangewend voor het voldoen van kosten voor onderhoud en instandhouding van de Mozes en Aäronkerk.

 

Hoofdpunten beleidsplan
De stichting richt zich in de eerste plaats op het inzamelen van de benodigde middelen voor bestaand achterstallig onderhoud aan het kerkgebouw. Daarnaast werft de stichting middelen voor het uitvoeren van onderhoud in de komende jaren.
De stichting verwerft middelen door het aanvragen van subsidies en fondsbijdragen bij geïnteresseerde partijen. Daarnaast werft de stichting particuliere donaties, bijvoorbeeld door een publiciteitscampagne of onder bezoekers van het kerkgebouw.
De stichting onderhoudt contact met Stichting Sant’Egidio Nederland als gebruiker van het kerkgebouw over de uitvoering en financiering van het onderhoud.

 

Samenstelling bestuur
Bestuursleden vanaf 11 mei 2021:
O.J.M. (Olivier) Lins, voorzitter
F.W.J. (Frank) Sweerts, secretaris
J.P.M. (Corine) van der Loos, penningmeester

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen, buiten een vergoeding voor gemaakte kosten, geen beloning voor hun activiteiten.

 

Gerealiseerde prestaties

Het jaar 2021 is het jaar van oprichting van deze stichting. Te gelegener tijd vindt u hier meer informatie over de activiteiten in het eerste jaar en de financiële situatie.

Gegevens

Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk, opgericht op 11 mei 2021
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
tel: 020 – 233 15 22
e-mail: mozesenaaronkerk@gmail.com

RSIN nummer: 862611374
KvK nummer: 82808864

Jaarverslagen

  • nog niet beschikbaar

Giften

Rekeningnummer:
volgt