Susan Kigula uit Oeganda in een overvolle zaal over haar strijd tegen de doodstraf

22 oktober 2018

Utrecht, 10 oktober 2018
 
“Op death row ontdekte ik dat zestig procent van de vrouwen onschuldig was.” Susan Kigula ging rechten studeren om het systeem te veranderen en de vrouwen de kans te geven zichzelf te verdedigen tegen valse beschuldigingen.
 
In een overvolle zaal in het Academiegebouw in Utrecht was het indrukwekkende verhaal te horen van Susan Kigula uit Oeganda en van haar dochter Letitia voorafgegaan door een presentatie van mr. dr. Pauline Jacobs over de afschaffing van de doodstraf in Europa.
Het krachtige verhaal van Susan is dat van een vrouw die staande wist te houden en niet verbitterd is geraakt. Ondanks de dreiging van de doodstraf zorgde ze ervoor dat er onderwijs kwam in de vrouwengevangenis en ging ze rechten studeren. Nu zij vrij is, zet zij zich in voor gevangenen, zodat zij zich kunnen verdedigen met hulp van een advocaat, en voor hun kinderen die – zoals haar eigen dochter – verweesd achterblijven. Ook is zij actief in de strijd tegen de doodstraf. Een verhaal van hoop, moed en daadkracht. 
 
Na afloop was er gelegenheid om met elkaar en met de de sprekers na te praten, waar velen gebruik van hebben gemaakt.  
 
Lees meer over Susan Kigula: