Veel belangstelling voor herdenking overleden vluchtelingen

6 november 2017

Amsterdam, 5 november 2017

Een volle Mozes en Aäronkerk bij de oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen.

Voorgangers uit de Protestantse, de Rooms-katholieke, de Arabisch Protestantse, de Koptisch-Orthodoxe kerk en het Leger des Heils stonden zij aan zij stil bij de drama’s die zich dagelijks afspelen aan de grenzen van Europa. Tweehonderdvijftig bezoekers ontstaken tijdens de herdenking een lichtje, om de vele naamloze slachtoffers te gedenken.

De herdenking werd dit jaar georganiseerd door het Jeanette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie, de taakgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en de Gemeenschap van Sant’Egidio.