Internationaal

grootimam Al-Tayyeb

rabbijn Haim Korsia en Andrea Riccardi

paus Franciscus in Rome 2020

Jaarlijks organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio een internationale vredesbijeenkomst op topniveau. Leiders van de grote wereldgodsdiensten spreken met elkaar en met politieke leiders en vertegenwoordigers van de culturele en sociaal-economische wereld. Daarmee verstevigen ze het vreedzaam samenleven in tijden van globalisering en migratie. Ze denken er samen na over een beschaving van het samenleven voor de 21ste eeuw. En ze bieden een krachtig antwoord op religieus gelegitimeerd geweld en terrorisme.

De bijeenkomsten liggen in het verlengde van de historische ontmoeting van religieuze leiders die plaatsvond in Assisi op 27 oktober 1986 op initiatief van paus Johannes Paulus II. Sindsdien organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio jaarlijks een bijeenkomst ‘in de geest van Assisi’ telkens in een andere stad. Meer hierover is te vinden op onze internationale website.

Vredesakkoord in Mozambique

Marco Impagliazzo spreekt bij de VN

Vredesakkoord in Zuid-Soedan

Sant’Egidio bemiddelt ook heel concreet in gewapende conflicten. Het vredesakkoord voor Mozambique, dat in 1992 in Rome werd ondertekend en dat tot stand kwam door haar bemiddeling, wordt gezien als een schoolvoorbeeld van bemiddeling door een niet-statelijke actor, in samenspraak met statelijke actoren en internationale organisaties.

Door deze internationale diplomatieke activiteit kreeg Sant’Egidio de bijnaam ‘de VN van Trastevere’, verwijzend naar Romeinse wijk waar de Gemeenschap zetelt en naar het lokale-globale karakter van haar activiteiten.

Ook in andere gewapende conflicten speelde Sant’Egidio een rol als bemiddelaar, als ‘honest broker’, of gewoon als tussenpersoon. Dat was onder meer het geval in AlbaniĆ«, Burundi, Colombia, Congo, Ivoorkust, Kosovo, Sri Lanka.

Momenteel legt Sant’Egidio zich vooral toe op een vreedzame oplossing voor de gewapende conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Casamance (Senegal), LibiĆ« en Irak.