Vredesappèl 2023 tijdens slotmanifestatie “Durf vrede aan” in Berlijn

22 september 2023

In de geest van Assisi hebben vertegenwoordigers van wereldreligies in Berlijn gebeden voor vrede. Dat deden we op deze plek waar de geschiedenis spreekt: de herinnering aan de oorlog en de muur die Europa verdeelde. Hier beseften we dat geen enkele muur eeuwig is. In 1989 vond hier een vreedzame revolutie plaats, die de kracht van vrijheid liet zien. Laat de muren, zichtbaar en onzichtbaar, die volkeren verdelen in Europa, Azië, Afrika, in Amerika, midden in de Middellandse Zee voor migranten die oorlogen ontvluchten, snel vallen! Mogen de muren van het hart vallen, die ons verblinden en niet laten zien dat de ander mijn zus en broer is!

Laten we vandaag onze verantwoordelijkheid sterker voelen en samen bedelaars voor vrede worden. Voorzichtigheid is niet genoeg, het is tijd voor moed! Daarom zeggen we luid namens hen die geen stem hebben: ” Geen enkele oorlog is voor eeuwig!”. Vrede betekent niet dat je je overgeeft aan onrechtvaardigheid: het betekent dat je uit de spiraal stapt van conflicten die zich eindeloos dreigen te herhalen en die niemand nog lijkt te kunnen beheersen.

Oorlog is de ontkenning van de gemeenschappelijke bestemming van volkeren, het is de nederlaag van de mensheid. Degenen die de aanzet geven tot oorlog dragen een enorme verantwoordelijkheid tegenover de mensheid. Oorlog misvormt het meest menselijke in ons. Vandaag de dag dreigt oorlog eeuwig te worden, de gevolgen worden steeds groter en het treft volkeren ver weg. Vreselijk is het gebruik van dodelijke wapens die zoveel doden en rouw zaaien en ernstige gevolgen hebben voor het milieu.

Oorlog verblindt en doet ons het geheugen verliezen van wie we zijn. Oorlogen, pandemieën en klimaatverandering, verplaatsing van bevolkingsgroepen en ongelijkheid hebben gevolgen voor iedereen. Geen enkel volk, geen enkel continent kan zichzelf wijsmaken dat het immuun is. Laten we werken in dienst van een spirituele eenheid om het besef van onze gemeenschappelijke bestemming te herontdekken. Laten we deze wereld vermenselijken: de Ander is onze Broeder, de Ander is onze Zuster! In de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog werd de droom geboren van een gemeenschappelijk Europa en een wereld van volkeren, broeders en gelijken. Dit, en niets anders, is de toekomst die we willen opbouwen!

We zijn ons ervan bewust dat we er ofwel in zullen slagen een einde te maken aan oorlogen, ofwel dat oorlogen een einde zullen maken aan de mensheid. De wereld, ons gemeenschappelijk huis, is één: het is ons gegeven als een erfenis en we moeten het als zodanig nalaten aan toekomstige generaties. Laten we haar bevrijden van de nucleaire nachtmerrie! Laten we opnieuw beginnen met het ontwapeningsbeleid, laten we nu stoppen met het lawaai van wapens.

Daarvoor hebben we de moed van de vrede nodig, de moed om met elkaar te praten terwijl er nog oorlog is. Zij die lijden,” zei paus Franciscus een jaar geleden in het Colosseum, “hebben het onaantastbare recht om vrede te vragen in naam van het lijden dat ze hebben geleden, en ze verdienen het om gehoord te worden. We moeten dringend luisteren naar de gesmoorde roep om vrede. De dialoog van vandaag, terwijl wapens spreken, verzwakt de rechtvaardigheid niet, maar schept de voorwaarden voor een nieuwe architectuur van veiligheid voor iedereen.

Laten we samen opnieuw beginnen vanuit de dialoog, het meest effectieve medicijn voor de verzoening van volkeren. Vrede is altijd mogelijk!

Berlijn, 12 september 2023

Galerij