Slotmanifestatie “Durf vrede aan”

22 september 2023

Van 10 – 12 september vond in Berlijn de internationale ontmoeting “Durf vrede aan” plaats.  De bijeenkomst in Berlijn was een unieke samenkomst van religieuze vertegenwoordigers – van rabbijnen tot imams, van bisschoppen tot boeddhistische monniken. Allen verenigd in gebed voor vrede, ondanks verschillen in hun religieuze overtuigingen en tradities.

Op dinsdag 12 september vond om 17:00 uur de slotmanifestatie plaats voor de Brandenburger Tor. Hier werd onder andere een boodschap van paus Franciscus uitgesproken en werd de oproep tot vrede van de wereldgodsdiensten voorgelezen.

In de context van wereldwijde spanningen en bijzondere crises, zoals die momenteel in Oekraïne, riep paus Franciscus religieuze en politieke leiders op om wegen naar vrede te zoeken. In zijn boodschap, die hij schreef voor de internationale bijeenkomst “Durf vrede aan” in Berlijn, benadrukte de paus dat men niet tevreden kan zijn met de huidige strategieën en politieke overwegingen. Wat volgens hem nodig is, is de durf om verder te gaan, om te durven streven naar vrede. (lees meer)

Marco Impagliazzo, voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio sprak tijdens de slotmanifestatie. Hij reflecteerde op de kracht van interreligieuze ontmoetingen en het vermogen van religies om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Hij vergeleek de ontwikkeling van de relaties tussen religies in de afgelopen 37 jaar, van Assisi 1986 tot Berlijn 2023. Impagliazzo benadrukte hoe een ‘muur van wantrouwen’ tussen religies is ingestort. Deze verandering heeft ertoe geleid dat religies in harmonie en solidariteit naast elkaar zijn gaan bestaan, concurrentie en conflicten hebben losgelaten en in vrede een gemeenschappelijke taal hebben gevonden. Tegenwoordig spreken religies met één stem voor vrede, waardoor ze niet alleen geloofwaardiger zijn in de ogen van de wereld, maar ook in de politiek, diplomatie en cultuur. In een wereld waar vrede vaak wordt gecompromitteerd en verstikt, staan religies als een bolwerk van hoop en verandering. Religies zijn geen erfenis uit het verleden, maar belangrijke spelers in het heden en de toekomst, die hoop en richting kunnen bieden in een steeds veranderende wereld. De val van de Berlijnse Muur was een symbool van verandering en historische verrassing, ondanks hun verschillen verenigden religies zich in hun gemeenschappelijke inzet voor vrede. De geschiedenis zit vol verrassingen en het is een van de mooiste om te zien hoe religies zich verenigen voor vrede en hoop en eenheid brengen in een wereld die vaak verdeeld is. (lees meer)

Het Vredesappèl 2023, het resultaat van de bijeenkomst, bevestigde opnieuw dat vrede geen simpele acceptatie van onrecht is, maar een manier om de eindeloze cyclus van conflicten te doorbreken. Religies, die in het verleden onderlinge spanningen hadden, willen nu krachten worden om conflicten te doven. (lees de oproep)

Tot slot werd een cruciaal moment in de geschiedenis van Berlijn in herinnering gebracht door de woorden van de Lutherse pastor Angela Kunze-Beiküfner. In september 1989, in een Berlijn dat verdeeld was door de Muur, heersten spanning en berusting in de Duitse Democratische Republiek (Oost). Het waren tijden waarin 200.000 mensen probeerden naar het Westen te vluchten en protesten werden onderdrukt met arrestaties. Nadat ze op 4 oktober begonnen waren met geweldloos vasten als teken van verzet, sloten veel mensen zich solidair aan bij de Lutherse pastoor, waardoor de kerk een centrum van gebed en vreedzaam verzet werd. Ondanks intimidatie en arrestaties door de autoriteiten groeide de vastberadenheid en het geloof van de gemeenschap. Op 9 oktober, geïnspireerd door nieuws uit Leipzig, waar vreedzame demonstraties plaatsvonden zonder militaire inmenging, besloten de gelovigen van de Gethsemane kerk om naar buiten te gaan met kaarsen in de hand en zich aan te sluiten bij een vreedzaam protest. Deze golf van geweldloosheid groeide met de dag en culmineerde in de val van de Berlijnse Muur op 9 november. Het verhaal benadrukt de transformerende kracht van gebed en het geloof dat vreedzaam verzet revolutionaire veranderingen in de samenleving teweeg kan brengen. (lees meer)

Galerij