Colm Dekker tot diaken gewijd

8 april 2019

Amsterdam, 7 april 2019

Vandaag is Colm Dekker tot diaken gewijd voor de Missionaire fraterniteit van Sant’Egidio. In de Mozes en A√§ronkerk waren 400 mensen samengestroomd om getuige te zijn van deze bijzondere, warme plechtigheid. Mgr. Hendriks sprak over de roeping van de diaken om vriend te zijn van de armen, degenen die arm zijn aan middelen en mogelijkheden. Het gaat erom de armen te beminnen met de voorkeurs¬≠liefde die Jezus voor de armen heeft. De volledige preek is na te lezen via deze link.

Bij de plechtigheid waren vele priesters en diakens aanwezig uit het bisdom en zelfs daarbuiten. Ook waren er vertegenwoordigers van de Protestantse en de Koptische kerk en vertegenwoordigers van Sant’Egidio uit Antwerpen en Rome, vele parochianen, vrienden en familieleden. De armen hadden een ereplaats: de vrienden van de Franciscustafel en Kadijksplein, School van Vrede, Kastanjehof en We Are Here. 

Colm is per 1 maart aangesteld als Stadsdiaken voor Amsterdam. In zijn dankwoord benadrukte hij dat armoede een kwaad is dat bestreden moet worden door middel van vriendschap. “Vriendschap met de armen lost niet alle problemen op, maar helpt wel tegen de eenzaamheid, tegen het gevoel er alleen voor te staan en overal buitengesloten te worden.”  Hij bedankte collega’s, parochianen en anderen van wie hij de afgelopen 24 jaar veel heeft mogen leren, “allen die mij de afgelopen weken en maanden vertrouwen hebben gegeven om mijn werk als Stadsdiaken te mogen beginnen en die mij daarin welkom heten en helpen en met wie ik mag samenwerken en van wie ik in de komende jaren mag leren.”

foto’s: Wim Koopman